Indeks prędkości

Indeks prędkości to jeden z najważniejszych parametrów opony, do przestrzegania którego zobowiązany jest każdy kierowca pojazdu mechanicznego. Wskazuje na niego skrót „SI” (ang. Speed Index). Mówi o tym z jaką dopuszczalną prędkością można poruszać się na danej oponie. Znajduje się, podobnie jak i inne oznaczenia, na ścianie bocznej w formie drukowanej litery. Pod każdą z nich kryje się inna wartość, o czym mówi poniższa tabela:

 

SYMBOL

PRĘDKOŚĆ

SYMBOL

PRĘDKOŚĆ

SYMBOL

PRĘDKOŚĆ

A1

5 km/h

D

65 km/h

Q

160 km/h

A2

10 km/h

E

70 km/h

R

170 km/h

A3

15 km/h

F

80 km/h

S

180 km/h

A4

20 km/h

G

90 km/h

T

190 km/h

A5

25 km/h

J

100 km/h

U

200 km/h

A6

30 km/h

K

110 km/h

H

210 km/h

A7

35 km/h

L

120 km/h

V

240 km/h

A8

40 km/h

M

130 km/h

W

270 km/h

B

50 km/h

N

140 km/h

Y

300 km/h

C

60 km/h

P

150 km/h

 

 

 

Niedostosowywanie się do wartości indeksu nośności jest niebezpieczne. Wskutek niewłaściwej pracy opony ze zbyt dużym obciążeniem może dojść do jej uszkodzenia lub zniszczenia, czego następstwem może być wypadek drogowy. Dodatkowo w przypadku opon z najwyższymi indeksami prędkości (od „V” w górę) kierowca zobligowany jest do zmniejszania maksymalnej dopuszczalnej ładowności auta według zasady:

  • Indeks „V” – 3% co każde 10 km/h w przedziale 210-240 km/h
  • Indeks „W” – 5% co każde 10 km/h w przedziale 240-270 km/h
  • Indeks „Y” – 5% co każde 10 km/h w przedziale 270-300 km/h

Należy pamiętać o tym, że każdy producent określa odpowiedni indeks prędkości do danego auta na podstawie jego danych technicznych. W oponach letnich trzeba się go bezwzględnie trzymać, natomiast w przypadku opon zimowych można pozwolić sobie na jego lekką korekcję. Jest to spowodowany tym, iż zimą ze względu na gorsze warunki pogodowe, jeździmy zazwyczaj wolniej.